MENU burger_bl

Kontaktperson

Jo Losty Joakim Sundqvist

Telefon
+46(0)8-518 166 84 joakim.sundqvist@excellolaw.se

Fastpris för dina affärer

Vi vet erfarenhetsmässigt att det finns ett stort antal faktorer som är lika för de flesta företag i starten och då tillväxten tar fart. Vi har tagit fram ett antal fastpris tjänster för att våra klienter ska få en bra juridisk struktur från starten utan att behöva känna risken av obegränsade advokatfakturor.

Start-Up

Basplattan för att få en korrekt struktur, klarlagda ägarrelationer och grundläggande kommersiella villkor för att säkerställa bolagets handlingsfrihet och hantera riskexponering. Komponenter som ingår är bl a: Bolags- och ägarstruktur, ägar- och investerarrelationer, bolagshandlingar och grundläggande kund- och leverantörsavtal.

Första Investeringen

En samling av dokument och tjänster att använda för den initiala externa investeringen i ett bolag. I paketet ingår investeringsavtal, nytt delägaravtal, emissionshandlingar, konvertibler, preferensaktier eller andra finansiella instrument som ni kommit överens om, ny bolagsordning, registreringar mm. Paketet vänder sig till både bolaget och investerare.

Grundläggande Riskkapital

Paketet baseras på faserna i en riskkapitalinvestering och börjar med ett Term Sheet med nyckelvillkoren för en investering tillsammans med en anpassad frågelista för Due Diligence. Mot bakgrund av informationen vid Due Diligence tar vi fram dokument som investeringsavtal, delägaravtal, finansiella instrument, bolagsordning, vd-avtal och andra dokument som behövs för att genomföra en investering på relevanta villkor i ljuset av den identifierade affärsmöjligheten och riskexponeringen. Paketet vänder sig till både bolaget och investerare.

Sälja Ditt Företag

De flesta säljer företag bara en gång i livet. Vi hjälper till vid företagsöverlåtelser åtminstone varje månad. Den erfarenheten är guld värd och både mindre och mellanstora företag säljs utan juridisk rådgivning eftersom ägaren befarar advokatfakturan. Vi har tagit fram ett fastpris paket för företagssäljare som ger dig klarhet i kostnaden från start. I paketet ingår allt som du behöver från ägarplanering, förberedelser inför förväntad due diligence, sekretess, avsiktsförklaring, förhandlingar, överlåtelseavtal, finansieringsfrågor, mm.

Köpa Företag

Motsvarar i allt väsentligt Sälja Ditt Företag Paketet men med anpassning till förvärvsprocessen. I Köpa Företag Paketet läggs stor tyngd på att genomföra en due diligence som är relevant och anpassad efter förvärvsobjektet och affärens möjligheter och risker. Informationen från due diligence ligger sedan till grund för ett relevant förvärvsavtal med villkor som inte stjälper affären men som heller inte utsätter köparen för oplanerade risker. Här är garantier och köpeskillingsmekanismer avgörande.

Tvistemål

På Exello sticker vi ut hakan och erbjuder oss att driva tvistemål till fasta priser. Vi delar upp prissättningen i olika faser med separat fastprisdel: Förberedelse till och med första skriften, process till och med förberedelsesammanträde, process till huvudförhandling och huvudförhandling.

Villkorsgranskning

Vi granskar dina standardvillkor för inköp och försäljning för att säkerställa att verksamheten drivs på basis av sunda affärsvillkor. Vi uppmärksammar på risker och ger förslag till relevanta justeringar av villkoren i ljuset av den affärsstruktur företaget verkar inom.