MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Jo Losty Joakim Sundqvist

Telefon
+46(0)8-518 166 84 joakim.sundqvist@excellolaw.se

Etablerade företag

Vi arbetar med etablerade företag som redan är signifikanta aktörer i sin marknad, men som möter de utmaningar som en stor, komplex och ofta internationell verksamhet för med sig.

Våra klienter bland större etablerade företag berättar att deras kostnadsmedvetenhet ökar och att de allt oftare har svårt att se hur den traditionella advokatfirmans kostnader för juridisk rådgivning faktiskt motsvarar värdet av den juridiska leveransen. Ett vanligt ifrågasättande är varför klienten bara träffar den seniora advokaten vid det inledande mötet för att sedan bli överlämnad till biträdande jurister i början på karriären, som alls inte har tillräcklig erfarenhet.

Det är ett av de bra skälen till att vi ändrat den traditionella advokatfirmans affärsmodell och sett till att våra advokater kan fokusera 100  % av sin arbetsdag på klienternas behov. Vi är också affärsmän av egen kraft och bidrar med reell affärsförståelse och erfarenhet för att tackla dina frågeställningar.

Många av de etablerade företagen vill ha skräddarsydd rådgivning. Våra fastprislösningar står givetvis till förfogande även för etablerade företag och ofta tar vi delar från olika erbjudanden för att kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen. Eftersom vi inte är tyngda av den traditionella advokatfirmans höga och trögrörliga kostnadsstruktur kan vi erbjuda högkvalitativ service till priser som är osedvanligt konkurrenskraftiga.