MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Jo Losty Joakim Sundqvist

Telefon
+46(0)8-518 166 84 joakim.sundqvist@excellolaw.se

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Excellos advokater ger dig stöd som säkerställer att följer de regulatoriska förutsättningarna vid anställning, under anställningen och vid uppsägningar liksom vid verksamhetsöverlåtelser. Vi har en omfattande erfarenhet av att väva ihop företagets kommersiella mål ur fler dimensioner med villkor för ersättning i olika incitamentssytem.

  • Anställningsavtal
  • Avvecklingar
  • Uppsägningar
  • Avskedanden
  • Vd-avtal
  • Bonusvillkor
  • Aktieprogram
  • Optionsprogram
  • Ersättningsprogram baserade på hybrider och derivat