MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Meet our lawyers John Tengström

Telefon
+46(0)8-518 166 81 john.tengstrom@excellolaw.se

Avancerade produkter och tillverkning

Den traditionella tillverkningsindustrin blir alltmer mjukvarucentrisk och beroende avhögteknologi i traditionella produkter. Andra produkter och applikationer bygger helt på en unikinnovation. Stundtals verkar olika rättigheter i kombination för att upprätthålla affärsvärdetför produktägaren. En del rättigheter släpps fria och andra bevakas svartsjukt i den hela tidenpågående utvecklingen. I många fall är det flera parter som bidrar med delar för att gemensamtutveckla en proprietär helhetslösning eller helt enkelt för att dela höga utvecklingskostnader.

Landskapet förändras snabbt och de strategiska frågorna om hur man ska nå en långsiktig avkastning på produktutvecklingskostanden blir allt mer komplexa. Excellos advokater hjälper dig att bevara värdet av dina rättigheter och se till att din plats i värdekedjan inte eroderas.