MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Meet our lawyers John Tengström

Telefon
+46(0)8-518 166 81 john.tengstrom@excellolaw.se

Bank och finans

Excellos advokater väver samman den internationella finansmarknadens gränsöverskridande förutsättningar med den lokala marknadens juridiska reglering. Med kunskap om bankernas operationella verksamhet och finansmarknadens reglering arbetar vi även som compliance eller inhyrda bankjurister hos mindre och mellanstora banker och andra finansiella institutioner. Våra fasta priser är en integrerad del av våra erbjudanden till banker och andra finansiella institutioner. Vårt erfarenhet av arbete med bank- och finansmarknadsjuridik ger oss också mycket goda förutsättningar för att även stödja de klienter som söker bankfinansiering när det bl a gäller att förhandla fram rimliga och anpassade villkor som inte begränsar företagets handlingsfrihet eller väl avvägda säkerheter.

  • Finansmarknadsreglering och styrning av banker och annan finansiell verksamhet
  • Anpassade låneavtal
  • Projektfinansiering
  • Förvärvsfinansiering
  • Leasing
  • Inhyrningstjänst som bankjurist
  • Refinansieringar
  • Bolagsstrukturer och säkerheter