MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Meet our lawyers John Tengström

Telefon
+46(0)8-518 166 81 john.tengstrom@excellolaw.se

Bolagsfrågor och aktiemarknad

Formalia, reglering och ägarstrategi hanteras inom området för bolagsrätten och aktiemarknadsreglering. Vår advokater har den kunskap och erfarenhet som krävs för att säkerställa att sanktionerade regleringar tillämpas korrekt samtidigt som ert bolag når viktiga mål för aktiespridning, bolagsstrukturer och ägarstyrning. Vi hjälper till med bland annat:

  • Rådgivning till styrelsen
  • Aktiemarknadsrätt
  • Tvångsinlösen
  • Ägarstyrning
  • Spridning av aktier och finansiella instrument
  • Samgående och uppdelning av bolag
  • Likvidationer
  • Handelsbolagsavtal