MENU burger_bl

Se våra tjänster

Familjerätt

Excello biträder sina klienter inom en rad familjerättsliga områden såsom:

arvsrätt
bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
boutredning
faderskapsfrågor
samboförhållanden/samboavtal
upprättande av testamente
umgängesrätt med barn
underhåll till maka/make
underhåll till barn, vårdnad om barn
upprättande av äktenskapsförord
äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor