MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Jo Losty Joakim Sundqvist

Telefon
+46(0)8-518 166 84 joakim.sundqvist@excellolaw.se

Företagsöverlåtelser, Riskkapital och Joint Ventures

Affärsjuridisk rådgivning handlar om spetskompetens och leveransförmåga. Spetskompetensen finns hos Excellos erfarna advokater. Leverans innebär att få affären i hamn och samtidigt uppnå eller överträffa klientens mål.

Vi resurssätter endast med seniora advokater som matchar sin juridiska talang med förmåga att hantera känsliga situationer och en gedigen förhandlingserfarenhet. Vi ger råd inom företagsöverlåtelser, investeringar och strukturerade partnerskap såsom:

  • Överlåtelser och förvärv av bolag, andelar, verksamheter och immateriella rättigheter
  • Spinn-off, omstruktureringar och rekapitalisering
  • Riskkapitalinvesteringar, delägaravtal och finansieringsavtal
  • Samriskprojekt inom t ex produktutveckling, marknadsetablering, uppförande av infrastruktur eller industriella etableringar