MENU burger_bl

Se våra tjänster

Kontaktperson

Jo Losty Joakim Sundqvist

Telefon
+46(0)8-518 166 84 joakim.sundqvist@excellolaw.se

Tvistelösning

Regelmässigt framhåller traditionella advokatbyråer att de värnar klientens risk genom att delge klienten sin bedömning om klientens sak är värd att tvista om eller inte. Vad klienten däremot vill ha är en tydlighet i vad det faktiskt kommer att kosta att driva en tvist, som en del i riskbedömningen inför beslutet att processa eller inte. Till skillnad från traditionella advokatbyråer med en stor och fast kostnadsstruktur kan Excello möta klienternas behov genom att erbjuda en fast prismodell för tvistekostnaderna hos Excello. Det erbjudandet gäller oavsett om tvisten löses genom en strukturerad förhandling, i domstol eller i skiljenämnd.