MENU burger_bl

Kontakt info

Carl Magnus Lundqvist Carl Magnus Lundqvist

Telefon:
+46(0)8-518 166 83
+46(0)708-87 18 76 carlmagnus.lundqvist@excellolaw.se
Carl Magnus Lundqvist

Carl Magnus Lundqvist

Kompetensområden:

Företagsöverlåtelser och Investeringar, Kommersiella avtal, Tvistelösning, Fastigheter

Om:

Yrkesverksam jurist sedan 1993 vid domstol, myndighet och advokatbyrå. På så sätt har han under åren tillgodogjort sig gedigen kunskap inom tvistemålsprocessen, entreprenadrätt, skiljedomsförfaranden och fastighets- och företagsöverlåtelser.

Med erfarenhet från tvistemålsprocesser och gedigen kompetens inom avtalsrätten har han god kännedom om vad som är viktigt att reglera i avtal i syfte att uppnå ett gott resultat för klienten och till undvikande av framtida tvister.

Med ett särskilt stort intresse för fastighetsrätt biträder han klienter i förhandlingar och genomförandet av fastighetsförvärv, due diligence, upprättar köp- och överlåtelsehandlingar samt övriga nödvändiga dokument. Han hjälper även våra klienter i entreprenadtvister såväl i domstol som i skiljeförfaranden samt lämnar rådgivning och biträde rörande samtliga frågeställningar med anknytning till fastigheter såsom ägande, nyttjande, överlåtelse och finansiering. Han biträder även vid ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt och driver ärenden i hyres- och arrendenämnden.

Erfarenhet:

Advokat/Partner

Kvalifikationer:

  • Advokat/Partner